Katrina

monster energy pyöräilijä

Huippu-urheilijoiden sponsorisopimukset: Menestyksen taustavoimat

Sponsorisopimukset ovat erittäin tärkeitä urheilijoille monella eri tasolla. Ne eivät pelkästään tarjoa taloudellista tukea, vaan niillä on myös muita merkittäviä etuja, jotka vaikuttavat urheilijan uraan ja menestykseen.

Sponsorisopimusten merkitys urheilijalle

Yksi ilmeisimmistä syistä, miksi sponsorisopimukset ovat tärkeitä urheilijoille, on taloudellinen tuki. Ammattilaisurheilu voi olla kallista, ja sponsoreiden tarjoama rahallinen tuki auttaa kattamaan kuluja, kuten valmennus, leirit, matkustaminen, välineet ja muut harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvät kulut. Sponsorisopimusten avulla urheilijat voivat keskittyä täysipainoisesti kehittymiseen ja menestymiseen ilman liiallista huolta talousasioista.

Sponsorisopimukset voivat myös tarjota urheilijoille merkittävää brändinrakennusta ja näkyvyyttä. Yhteistyö tunnetun yrityksen tai brändin kanssa nostaa urheilijan profiilia ja tekee heistä kiinnostavampia yleisölle. Tämä lisää urheilijan henkilöbrändin arvoa, mikä voi johtaa lisääntyneeseen fanien määrään ja seuraajakuntaan sosiaalisessa mediassa. Lisääntyvä näkyvyys ja huomio voivat myös houkutella muita sponsorointimahdollisuuksia.

Sponsorisopimusten solmiminen voi olla valtava motivaation ja itseluottamuksen lähde urheilijoille. Tietoisuus siitä, että yritys tai brändi uskoo heidän kykyihinsä ja haluaa tukea heitä, voi antaa lisäpotkua harjoitteluun ja kilpailuihin valmistautumiseen. Ulkoinen tuki voi auttaa urheilijoita ylittämään itsensä ja saavuttamaan uusia tavoitteita.

Joissain tapauksissa sponsorisopimuksiin sisältyy myös mahdollisuus vaikuttaa yrityksen tai brändin toimintaan. Urheilijat voivat osallistua tuotekehitykseen, yhteisötapahtumiin tai hyväntekeväisyystyöhön. Tällainen osallistuminen voi antaa urheilijalle mahdollisuuden olla mukana positiivisessa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Sponsorisopimusten merkitys yrityksille

Sponsorisopimukset ovat yrityksille tärkeitä markkinoinnin ja brändinrakennuksen näkökulmasta. Ne tarjoavat useita etuja, jotka auttavat yrityksiä saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteita ja vahvistamaan asemaansa markkinoilla. 

Tunnetun urheilijan tai urheilutapahtuman tukeminen mahdollistaa yrityksen nimen, logon ja tuotteiden esilläolon urheilutapahtumissa, kilpailuissa ja mediajulkisuudessa. Tämä auttaa parantamaan bränditietoisuutta ja altistaa yrityksen tuotteet ja palvelut laajemmalle yleisölle.

Sponsorisopimusten avulla yritykset voivat tavoittaa tietyn kohderyhmän, joka on kiinnostunut kyseisestä urheilulajista tai urheilijasta. Esimerkiksi urheilumerkkien sponsoroimat urheilijat voivat puhutella aktiivisia liikkujia ja urheilufaneja, mikä on tärkeää, kun pyritään tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita yrityksen tarjoamista tuotteista tai palveluista.

Yhdistäminen tunnettuun ja arvostettuun urheilijan tai urheilutapahtuman kanssa voi vaikuttaa myönteisesti yrityksen maineeseen ja brändiarvoon. Jos urheilija menestyy ja hänet tunnetaan positiivisista saavutuksistaan, se voi heijastua myös yrityksen maineeseen. Sponsoroinnin avulla yritys voi liittää brändinsä menestykseen, luotettavuuteen ja urheilullisuuteen.

Urheilu herättää usein vahvoja intohimoja, ja sponsorisopimusten avulla yritys voi hyödyntää näitä tunteita. Kun yritys tukee suosikkiurheilijaa tai urheilutapahtumaa, se voi luoda tunnesiteen kuluttajien ja brändin välille. Kuluttajat saattavat tuntea enemmän sympatiaa ja lojaalisuutta yritystä kohtaan, joka on mukana heille tärkeissä asioissa, kuten urheilussa.

Lisäksi sponsorisopimukset tarjoavat yrityksille erilaisia markkinointimahdollisuuksia. Yritys voi hyödyntää sosiaalisen median, mainostaulujen, mainosvideoiden, lehtimainosten ja muiden kanavien kautta tapahtuvaa näkyvyyttä. Yritys voi järjestää asiakkailleen erikoistarjouksia ja kampanjoita, jotka liittyvät sponsoroituihin urheilijoihin tai tapahtumiin.

Menestyksekkäät sponsorisopimukset case-esimerkki: Urheilija X ja Yritys A

Urheilija X on nuori ja lahjakas tennispelaaja, joka on saavuttanut merkittäviä voittoja junioreiden sarjoissa. Hänen potentiaalinsa ja lahjakkuutensa ovat herättäneet paljon kiinnostusta sponsoreilta. 

Yritys A on kansainvälisesti tunnettu urheiluvaatteiden valmistaja, joka haluaa kasvattaa bränditietoisuuttaan tenniksen ystävien keskuudessa ja laajentaa markkinaosuuttaan.

Urheilija X:n ja Yritys A:n välille solmitaan sponsorisopimus, joka sisältää seuraavia keskeisiä elementtejä:

  • Tukipaketti: Yritys A tarjoaa Urheilija X:lle kattavan tukipaketin, joka sisältää rahallista tukea harjoitteluun, valmennukseen, matkustamiseen ja kilpailuihin osallistumiseen. 
  • Urheiluvaatteet ja varusteet: Yritys A varustaa Urheilija X:n laadukkailla urheiluvaatteilla ja varusteilla. Näitä tuotteita käyttämällä Urheilija X voi edustaa yrityksen brändiä kilpailuissa ja harjoituksissa, jolloin hänen ja yrityksen nimi liitetään positiivisessa mielessä yhteen.
  • Brändinäkyvyys: Sponsorisopimus sisältää laajan brändinäkyvyyden. Urheilija X:n pukeutuessa ja esiintyessä yrityksen logolla ja tuotteilla, yritys saa huomattavaa näkyvyyttä tenniskentillä sekä mediassa. Tämä auttaa yritystä A saavuttamaan tenniksen ystävät ja potentiaaliset asiakkaat.
  • Markkinointiyhteistyö: Sponsorisopimus mahdollistaa myös markkinointiyhteistyön. Urheilija X esiintyy yritys A:n mainoskampanjoissa ja somekanavilla, jolloin hänen henkilöbrändinsä tukee yrityksen markkinointia. Lisäksi he voivat yhdessä järjestää tapahtumia, kilpailuja tai hyväntekeväisyystoimintaa, mikä lisää yrityksen ja urheilijan positiivista vaikutusta yhteisöön.
  • Pitkäaikainen kumppanuus: Sponsorisopimus solmitaan alun perin muutaman vuoden ajaksi, mutta tavoitteena on luoda pitkäaikainen kumppanuus. Jos Urheilija X jatkaa menestystään ja saavuttaa ammattilaistasolla merkittäviä voittoja, yritys A aikoo jatkaa yhteistyötä hänen kanssaan. Pitkäaikainen kumppanuus mahdollistaa molemmille osapuolille vakaan ja luottamuksellisen suhteen.

Tämä menestyksekäs sponsorisopimus Urheilijan X ja Yrityksen A välillä tuo voittoa kummallekin osapuolelle. Urheilija X saa tarvitsemaansa taloudellista tukea ja näkyvyyttä, joka auttaa häntä kehittymään urallaan ja saavuttamaan tavoitteitaan. 

Yritys A puolestaan saa arvokasta brändinäkyvyyttä tenniksen ystävien keskuudessa ja pääsee hyödyntämään Urheilija X:n menestystä markkinoinnissaan. Yritys A:n brändi saa vahvemman aseman tennismarkkinoilla ja voi laajentaa asiakaskuntaansa.

Kasvavat sponsoroinnin trendit

Sponsoroinnin trendit ovat jatkuvassa muutoksessa, ja uusia innovaatioita tulee esiin jatkuvasti. Tällä hetkellä pinnalla ovat: 

  • E-urheilu: E-urheilu on kasvava ala, joka houkuttelee yhä enemmän yrityksiä. E-urheilun, nettikasinoiden ja vedonlyöntisivustojen sponsorointi voi olla houkuttelevaa, sillä se tavoittaa nuorempaa kohderyhmää ja digitaalista yleisöä, jolla on voimakas kulutusvalta.
  • Naisurheilu: Naisurheilun näkyvyys ja suosio ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Yritykset ovat kiinnostuneita tukemaan naisurheilijoita ja naisurheilutapahtumia, mikä luo uusia mahdollisuuksia sponsoroinnille.
  • Vaikuttajamarkkinointi: Yritykset voivat yhdistää sponsorisopimukset vaikuttajamarkkinointiin, jossa tunnetut henkilöt, kuten some-vaikuttajat, ovat mukana brändin markkinoinnissa. Tällainen yhteistyö voi tuoda uudenlaisia ja innovatiivisia markkinointimahdollisuuksia.

Tulevaisuuden sponsorisopimukset tulevat todennäköisesti olemaan yhä monipuolisempia ja luovempia, hyödyntäen digitaalista aikakautta, vastuullisuutta ja kasvavia trendejä. Näiden muutosten myötä sponsoroinnin rooli brändinäkyvyyden ja markkinoinnin strategiassa tulee olemaan entistä tärkeämpi sekä yrityksille että urheilijoille.

Sponsorisopimusten haasteet ja sudenkuopat 

Sponsorisopimuksiin liittyy usein riski konflikteista ja kilpailevista sponsoreista. Urheilija voi solmia useita sponsorisopimuksia eri yritysten kanssa, ja nämä yritykset saattavat olla samalla toimialalla tai suorastaan kilpailijoita. Tilanne aiheuttaa jännitteitä ja ristiriitoja, jos kilpailevat sponsorit haluavat korostaa brändiään samassa tapahtumassa tai kilpailussa. Tämä voi myös rajoittaa urheilijan mahdollisuuksia hyödyntää kaikkien sponsorien tarjoamia etuja.

Urheilijoiden ja yritysten väliset sponsorisopimukset voivat altistaa molemmat osapuolet maineenhallintahaasteille. Jos urheilija joutuu kohun tai skandaalin keskelle, se voi heijastua myös yritykseen ja sen brändiin, joka on häntä sponsoroimassa. Tietytyt liiketoiminnan alat kuten rahapelit ovat erityisen riskialttiita.

Vastaavasti, jos yritys on mukana skandaalissa tai kohussa, se voi vaikuttaa urheilijan maineeseen ja brändiin. Tällaisissa tilanteissa sponsorisopimusten jatkaminen voi olla hankalaa, ja maineenhallinnasta tulee tärkeä osa sponsoroinnin hallintaa.

Sponsorisopimusten kesto on yleensä rajallinen, ja sopimusten päättyessä sekä urheilijat että yritykset joutuvat etsimään uusia kumppanuuksia. Tämä voi olla haastavaa, jos sopimus on ollut erityisen menestyksekäs ja luonut vahvan suhteen urheilijan ja yrityksen välille. Uusien kumppanuuksien löytäminen voi vaatia aikaa ja resursseja, ja menestyksekkään kumppanin korvaaminen voi olla vaikeaa.

Sponsorisopimusten tulevaisuus

Digitaalisen aikakauden myötä sponsorisopimusten merkitys ja toteutustavat ovat muuttuneet merkittävästi. Yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa ja digitaalisia alustoja tehokkaasti brändinäkyvyyden lisäämiseksi ja kohderyhmään sitoutumiseksi. Samaan aikaan urheilijat voivat käyttää sosiaalista mediaa henkilöbrändinsä vahvistamiseen ja yhteydenpitoon faniensa kanssa.

Esimerkiksi live-streaming (suoratoisto) urheilutapahtumista on yleistynyt, ja yritykset voivat sponsoroida tällaisia suoria lähetyksiä. Tämä tarjoaa brändinäkyvyyttä ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä urheilijoiden kanssa digitaalisissa ympäristöissä. Lisäksi virtuaalitodellisuus (VR) ja laajennettu todellisuus (AR) luovat uusia mahdollisuuksia interaktiiviselle markkinoinnille ja brändikokemuksille.

Lisäksi yritysten ja urheilijoiden välillä on kasvava tarve yhteiskunnallisesti vastuulliseen toimintaan. Sponsorisopimusten tulevaisuudessa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden merkitys korostuu entisestään. Yritykset haluavat liittää brändinsä positiiviseen toimintaan ja tehdä vaikutuksen yhteiskuntaan. Urheilijoidenkin odotetaan ottavan kantaa tärkeisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, kuten ympäristönsuojeluun, tasa-arvoon tai hyväntekeväisyystyöhön.

Urheilun rahoituksen tulevaisuus

Suomalaisen urheilun ja liikunnan rahoitus on puhuttanut muun muassa Olympiakomitean puheenjohtajavaalin yhteydessä. Keskiössä on Veikkauksen voittovarojen rooli. Niiden määrä on ollut laskussa ja suunnan arvioidaan jopa kiihtyvän tulevan arpajaislakiuudistuksen myötä.

Paitsi että rahaa tulee vähemmän, myös sen eettisyys puhuttaa. Onko oikein että urheilun rahoitus on kiinni siitä kuinka paljon suomalaiset häviävät rahaa uhkapeleihin? Urheilulla ja vedonlyönnillä on toki pitkä yhteinen historia, onhan Veikkauskin aikanaan perustettu juuri jalkapallovedonlyöntiä varten (lotto tuli vasta myöhemmin), ja esimerkiksi hevosurheilua tuskin järjestettäisiin ainakaan nykymittakaavassa ilman siihen liittyvää vedonlyöntiharrastusta. Kuitenkin näistä pelirahoista rahoitetaan myös junioriurheilua, ja yhteys alaikäisten ja rahapelien välillä epäilyttää monia.

Osa urheilujohtajista onkin ottanut voimakkaasti kantaa tämän siteen katkaisemisen puolesta. Suomen Urheiluliiton SUL:in puheenjohtaja Sami Itani nosti asiaa esiin Urheilulehden haastattelussa. Kriittisiä näkemyksiä ovat esittäneet myös muun muassa Mika Anttonen sekä Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta.

Mutta mistä rahat urheiluun sitten saataisiin? Roolinsa on varmasti seurojen omalla rahankeruulla, sponsorituloilla ja ehkä myös budjettirahoituksella. Summan kokoluokka on kuitenkin sellainen että toistaiseksi nykyjärjestelmää pyritään ongelmistaan huolimatta pitämään pystyssä. Ilta-Sanomien kyselyssä Olympiakomitean puheenjohtajaehdokkaista Vapaavuori ja Kanerva puolustivat Veikkauksen monopoliasemaa. Sari Multala ja Susanna Rahkamo sen sijaan olivat kriittisempiä. Heidän mielestään siirtymä kohti budjettirahoitusta olisi pidemmällä aikavälillä kestävämpi ratkaisu.

Olympiakomitean johtopaikasta kova kisa

Suomen Olympiakomitean puheenjohtajana vuodesta 2016 toiminut Timo Ritakallio kertoi jättävänsä pestin ensimmäisen kautensa päätteeksi. Uusi puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa 21. marraskuuta. Ehdollepanotoimeenkuntaa johtaa Jukka Rauhala ja sen muita jäseniä ovat Tuija Brax, Olli-Pekka Karjalainen, Kalervo Kummola ja Riikka Taivassalo.

Kisaan paikasta on ilmoittaunut tunnettuja nimiä suomalaisen urheilun ja politiikan parista. Mukaan ovat lähteneet ainakin Olympiakomitean nykyinen varapuheenjohtaja, taitoluistelija Susanna Rahkamo, pitkän linjan kokoomuspoliitikko Ilkka Kanerva, purjehduksen maailmanmestari, kansanedustaja Sari Multala sekä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

St1-energiayhtiön pääomistaja, urheiluvaikuttaja ja urheilun pitkäaikainen tukija Mika Anttonen esitti aikomuksensa hakea tehtävää. Hän kuitenkin vetäytyi kilpailusta. Syyksi Anttonen kertoi että hänellä oli taustalla väärä käsitys laajasta lajiliittojen tuesta, ja että peli alkoi mennä likaiseksi ja poliittiseksi.

Jan Vapaavuori sai heti laajaa tukea usealta merkittävältä lajiliitolta. Häntä esittävät tehtävään Suomen Lentopalloliitto, Salibandyliitto, Palloliitto (jalkapallo), Tennisliitto sekä Koripalloliitto. Joukossa siis harrastaja- ja yleisömääriltään suurimpia lajeja.

Jääkiekkoliitto oli Mika Anttosen tukija, ja juuri he pyysivät Anttosta lähtemään ehdokkaaksi. Ilkka Kanervaa puolestaan ehdotti puheenjohtajaksi Suomen urheiluliitto, Susanna Rahkamoa Taitoluisteluliitto ja Sari Multalaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry.

Mitään erityistä ulkoista syytä OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallion jättäytymiseen tehtävästä ei ole tuotu esiin. Hän itse on kommentoinut että päätökseen ei liity dramatiikkaa vaan kyse on henkilökohtaisesta ratkaisusta. Muun muassa Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen olisi mielellään nähnyt hänen jatkavan tehtävässä.

Suomen Olympiakomitea on kansainvälisen olympiakomitea KOK:n jäsen. Rekisteröity yhdistys perustettiin vuonna 1907.

Tue urheilijaa kampanja

Tue urheilijaa oli Urheilijayhdistys ry:n ja Monetan hanke jonka tavoitteena oli luoda uusi, vastuullinen ja osallistava rahoitusmuoto huippu-urheilulle.

Erityiskohteena olivat pienemmät lajit jotka eivät kerää suuria sponsorituloja tai julkista rahaa. Mukana oli muun muassa Paralympialais-menestyjä Leo-Pekka Tähti.

Kampanjan toimintamallina oli myydä tukijoille Monetan valmistamia keräilytuotteita. Myyntituotot ohjattiin kokonaan ostajan valitseman urheilijan tukemiseen. Vaihtoehtojen joukossa oli myös nuorisouheilu.

Ensimmäinen tuote oli Helsingin Olympialaisten 60-vuotisjuhlaa kunnioittava, Paavo Nurmen kuvaa kantava kullattu Olympiaharkko.

Moneta on tehnyt vuosien varrella runsaasti yhteistyötä olympiakomitean ja suomalaisen huippu-urheilun kanssa. Hankkeen edistäjinä toimivat muun muassa Olli-Pekka Karjalainen, Sari Multala, Jarkko Kinnunen ja Samuli Vasala.